Ngụy Văn Vương hỏi nhà y thuật nổi tiếng Biển Thước: “Trong gia đình có ba người đều tài giỏi về y học, rốt cuộc ai là người giỏi nhất?

Biển Thước trả lời: “Huynh trưởng tôi giỏi nhất, sau là anh thứ, rồi mới đến tôi.

Ngụy Văn Vương lại hỏi: “Thế vì sao ông nổi tiếng nhất?

Biển Thước đáp: “Huynh trưởng tôi trị bệnh là trị giai đoạn trước khi bệnh phát sinh. Thường thì mọi người không hiểu việc huynh ấy làm có thể diệt trừ được căn nguyên gây ra bệnh của họ, nên anh ấy ít được người biết đến. Huynh thứ tôi trị bệnh là trị giai đoạn đầu của bệnh. Người bình thường cho rằng anh ấy chỉ có thể chữa được những bệnh nhẹ nên huynh ấy cũng chỉ được biết đến trong làng y. còn tôi trị bệnh là trị khi bệnh đã nặng. Người ta cứ thấy cách tôi bôi thước lên da hay châm cứu cho họ thì họ cho rằng đó là y học sao siêu. Tiếng tăm vì thế mà lưu truyền khắp nước.

Bài học rút ra:

Thường thì người ta hay cho rằng, người có thể điều chỉnh hay giải quyết được các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh mới là những người lãnh đạo ưu tú. Nhưng thực sự những người đó chỉ biết ngồi chờ khi sự việc đã trở nên tồi tệ.

Tục ngữ có câu: “Phòng bệnh hơn chữa bênh.” Phải phòng được bệnh trước khi nó xảy ra mới có thể trị được bệnh về sau. Từ đó có thể rút ra bài học: Người biết dự đoán, phòng trừ được những vấn đề xảy ra đối với doanh nghiệp mới thực sự là người quản lý xuất sắc.

 – Sưu tầm –

[blog_lamgiaubenvung]