Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh nhờ có TGM – Nguyễn Thành Nam

Lời đầu tiên là lời cám ơn TGM rất nhiều, em cám ơn anh Khoa, anh Triều, chị Vy và tất cả