Diễn giả Trần Đăng Khoa: Dám dấn thân đi tìm đam mê của mình!

(FTUERITSME.COM) - “Dám dấn thân, đi tìm đam mê của bản thân mình” - đó chính là thông điệp mà diễn giả Trần Đăng