Thư gửi các dịch giả quyển sách “Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế!”

Một lá thư dễ thương TGM nhận được từ một bạn độc giả đang là học sinh THCS tại thành phố Hải Dương.