Những bức ảnh biết nói

Cây xanh nhờ nước, người khôn nhờ sách.

Luôn giữ cho mình tò mò với cuộc sống và sẵn sàng trải nghiệm. Khi làm hết mình bất thính lình ta ngộ ra cuộc sống.

Con người ta khi nóng giận thường đánh mất lý trí, sai càng thêm sai.

“Đọc sách mà không tư duy cũng là một dạng ngồi tù.”

Tham quan “thế giới mù” của cư dân Smartphone.

– TGMCorp –

 

2014-12-11T10:31:20+00:00