Ngựa con sống cùng với ngựa mẹ, việc gì cũng ỷ vào ngựa mẹ. Một hôm ngựa mẹ bảo nó mang ít đồ qua bên kia sông. Đứng trước dòng sông chảy xiết, ngựa con cảm thấy sợ hãi, nó tới hỏi bác trâu. Bác trâu bảo nước sông rất nông, chỉ tới đầu gối. Ngựa con vẫn còn nghi ngờ, nó bèn hỏi chú chuột. Chuột ta lại bảo nước sông rất sâu, qua là chết đuối đấy. Cuối cùng ngựa con vì hoang mang sợ hãi mà quay trở về.

Sở dĩ con trâu nói nước không sâu là vì người nó to lớn, còn con chuột nói nước sông rất sâu là vì người nó bé tí. Rốt cuộc nước sông có sâu hay không thì chỉ bản thân mình tự đi thử mới biết được.

Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, có những vấn
đề chúng ta phải tự đối diện và vượt qua nó, thay vì đi xin ý kiến từ quá nhiều người. Chín người thì mười ý, càng nghe nhiều ta lại càng dễ hoang mang.

Sưu tầm

[blog_mbti]