Những chia sẻ hết sức gần gũi và thực tế của 2 dịch giả trẻ nổi tiếng là anh Trần Đăng Khoa và chị Uông Xuân Vy về công việc dịch thuật và quan điểm dịch thuật.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=BJyVAZwlCu8&w=640&h=385]

[gioithieu_trandangkhoa]

[gioithieu_uongxuanvy]