Đường lui

Một con sư tử bị một con chuột bò qua mặt làm thức giấc. Nó tức giận, nhanh chóng tóm lấy con chuột. “Cầu xin ngài!” Chuột nói: “hãy tha cho tôi đi, có ngày tôi sẽ quay lại giúp ngài.”

Sư tử cười: “Ngươi nhỏ bé như thế sẽ giúp gì được cho ta chứ?”

Sư tử cười vỡ bụng, Chuột nhảy xuống, được tự do, mất hút.

Hôm sau, hai thợ săn vào rừng. Họ tới hang sư tử, đặt cái bẫy rất lớn trước hang của nó. Đêm đến khi sư tử quay lại, do không chú ý nên đã rơi vào bẫy.

Chuột nghe thấy tiếng gầm đau đớn của sư tử vội chạy tới xem chuyện gì đã xảy ra. Nó nhìn thấy cái bẫy, và nhìn thấy những sợi dây lớn đang dần thít chặt sư tử lại, nó bèn gặm từng sợi dây cho đến khi sư tử được thoát hoàn toàn. Sư tử quay qua nói với chuột: “Thật xin lỗi vì ta đã chế giễu mi là nhỏ bé, thật ngu xuẩn! Cuối cùng chính ngươi lại là người cứu mạng ta!”

Làm việc gì cũng phải lưu lại đường lui. Khi đang ở thế mạnh bạn phải nghĩ cho phía yếu thế. Nói không chừng một ngày nào đó trong tương lai bạn cũng có thể trở thành phía bị động, giúp người cũng là giúp chính mình.

– Sưu tầm –

 [blog_mbti]

2014-10-20T12:05:31+00:00