Trí tuệ cảm xúc là khả năng nhận thức và thấu hiểu những cảm xúc của bản thân cũng như của những người xung quanh, và là khả năng vận dụng nhận thức này để kiểm soát hành vi và những mối quan hệ của bạn. Trí tuệ cảm xúc là “một cái gì đó” tồn tại trong mỗi chúng ta và khá mơ hồ. Nó ảnh hưởng đến cách chúng ta kiểm soát hành vi, ứng xử với những vấn đề phức tạp của xã hội và đưa ra những quyết định cá nhân nhằm đạt được những kết quả tích cực.

Trí tuệ cảm xúc đề cập đến một yếu tố căn cơ trong hành vi con người, vốn dĩ khác hẳn  so với khả năng trí tuệ. Hiện người ta chưa tìm ra được bất kỳ mối liên hệ nào giữa chỉ số thông minh IQ và chỉ số cảm xúc EQ; đơn giản là bạn không thể dự đoán được EQ của một người dựa vào mức độ thông minh của người đó. EQ là một kỹ năng linh hoạt có thể học hỏi được. Dù trên thực tế một số cá nhân bẩm sinh đã có trí tuệ cảm xúc hơn người, nhưng ngay cả khi sinh ra mà không có EQ thì bạn vẫn có thể cải thiện chỉ số này của mình.

Tính cách cá nhân là mảnh ghép cuối cùng của bức tranh. Đó chính là “kiểu mẫu” không đổi làm nên mỗi chúng ta. Tính cách cá nhân là kết quả của thiên hướng mà bạn có, ví dụ như bạn sẽ thiên về hướng nội hoặc hướng ngoại. Tuy vậy, cũng giống như IQ, bạn không thể dựa vào tính cách để đoán mức độ thông minh cảm xúc. Tính cách ổn định trong suốt cuộc đời. Xu hướng tính cách xuất hiện từ những năm đầu đời và nó sẽ không mất đi. Người ta thường cho rằng, một số nét tính cách đặc thù (ví dụ như hướng ngoại) có liên quan đến chỉ số EQ cao, tuy nhiên những người bặt thiệp thích giao tiếp chưa chắc đã có mức độ thông minh cảm xúc cao hơn so với những người thích ở một mình. Bạn có thể dùng tính cách của mình để hỗ trợ cho việc phát triển trí tuệ cảm xúc, nhưng yếu tố thứ hai không phụ thuộc vào yếu tố thứ nhất. EQ là một kỹ năng biến thiên, trong khi tính cách con người không thay đổi. Đánh giá kết hợp giữa IQ, EQ và tính cách là phương pháp tốt nhất để có được cái nhìn tổng quát về một con người. Khi bạn đánh giá ba yếu tố đó trên cùng một cá thể, chúng không quá “giẫm chân” lên nhau. Ngược lại, mỗi yếu tố dựa trên một cơ sở riêng biệt giúp chúng ta giải thích về từng khía cạnh của một con người.

IQ, tính cách và EQ là ba đặc trưng riêng biệt mà tất cả chúng ta đều có. Cả ba yếu tố này cùng xác định cách chúng ta suy nghĩ và hành động. Không thể dựa vào một yếu tố để phỏng đoán về các yếu tố còn lại. Một người có thể rất thông minh, nhưng có trí tuệ cảm xúc kém, và con người dù có tính cách như thế nào cũng đều có thể có chỉ số EQ và/hoặc IQ cao.

[sach_thongminhcamxuc]

[blog_mbti]