Sau đây là 3 lý do hàng đầu giải thích tại sao bạn nên thể hiện lòng biết ơn của bạn bằng cách cống hiến cho cộng đồng của bạn.

  1. Gia tăng Dopamine của bạn! Bạn có biết rằng cho đi thời gian của bạn hoặc làm tình nguyện có thể phóng thích cảm giác – cảm thấy tốt tương tự như ăn 1 thanh kẹo hoặc socola. Dopamine là hoá chất cảm thấy tốt – có quan hệ với những trải nghiệm vui vẻ, ví dụ như thưởng thức 1 bữa ăn ngon hoặc dành thời gian với 1 người bạn thân. Ví dụ, khi chúng ta nhìn thấy 1 thanh socola, dopamine làm chúng ta muốn ăn nó. Khi chúng ta ăn nó, chúng ta cảm thấy 1 niềm vui đột ngột do dopamine gây ra. Damine củng cố những hành vi làm chúng ta cảm thấy thực sự tốt để đảm bảo rằng chúng ta sẽ lặp lại hành vi đó. Máy quét não cho thấy 1 sự tăng vọt của dopamine khi chúng ta cho đi hoặc làm tình nguyện bằng thời gian của chúng ta. Các nhà nghiên cứu gọi điều này là ‘sự vui vẻ của người giúp đỡ’. Do đó khi bạn làm tình nguyên hoặc làm 1 việc tốt cho người khác, bạn có được cảm giác cảm thấy-tốt tuyệt vời tương tự.
  2. Vấn đề động cơ: Hoạt động tình nguyện hoặc cống hiến cho cộng đồng có thể giống như 1 hành động vô vụ lợi, quên mình. Nhưng trong thực tế, mọi người làm tình nguyên vì rất nhiều lý do, từ lý do để ra khỏi nhà và gặp gỡ những người mới đến làm 1 việc tốt cho người khác. 1 nghiên cứu trên 3000 người phát hiện thấy những người làm tình nguyện vì họ muốn giúp người khác sống lâu hơn những người không bao giờ làm tình nguyên. Thực tế là, những người làm tình nguyện chủ yếu vì 1 số lợi ích cá nhân không sống lâu hơn những người không làm tình nguyện.
  3. Đừng viện lý do bạn bận rộn – cho đi thời gian có thể đem lại cho BẠN thời gian: Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy cho đi thời gian nâng cao cảm nhận về năng lực cá nhân của bạn. Kết quả là, nó ‘kéo dài’ tri giác về thời gian trong tâm trí của chúng ta và làm chúng ta sẵn sàng cam kết tham gia tình nguyện hơn trong tương lai mặc cho thời gian biểu bận rộn của chúng ta.

Bài viết từ: PsychologyToday

[blog_taosuchutcanhan]