1. Có thể bạn không biết, hoặc quá vô tình không nhận ra, nhưng bằng cách nào đó, trên thế giới này luôn có ai đó vô cùng yêu quý bạn.

2. Bạn là một cá nhân đặc biệt và duy nhất.

3. Những người bạn đã tiếp xúc sẽ dần dần cho bạn biết con người thực của bạn như thế nào.

4. Dù sai lầm bạn mắc phải có lớn như thế nào, thì ẩn đằng sau nó vẫn là những điều tốt đẹp hơn đang đợi chờ.

5. Bạn nghĩ rằng cả thế giới này đang quay lưng lại với bạn? Hãy nhìn lại xem nào, hay chính bạn là người đang quay lưng lại với cả thế giới?

6. Hãy học cách trân trọng những lời phê bình thẳng thắn. Đừng lắng nghe quá nhiều những lời xu nịnh.

7. Nếu bạn biết lắng nghe, những lời khuyên của bạn sẽ thuyết phục hơn rất nhiều.

8. Nếu bạn thấy được những mặt tối của người khác, bạn đã có thể nhìn thấy mặt tối của chính bản thân mình.

9. Nếu bạn muốn người khác thay đổi, hãy thay đổi chính mình đầu tiên.

10. Thế giới này thuộc về bạn, hãy học cách trân trọng những gì thuộc về mình.

 – Sưu tầm –