Muôn mặt chuyện nghề – Nghề diễn giả

Chương trình Muôn Mặt Chuyện Nghề (phát sóng trên HTV7) là một chương trình hết sức bổ ích. Chính vì vậy, khi nhóm thực hiện chương trình chủ động tìm đến tôi để thực hiện một chương trình về nghề diễn giả, tôi đã rất vui để chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Xin gởi lời cảm ơn ê-kíp của chương trình Muôn Mặt Chuyện Nghề vì không chỉ chương trình này mà còn rất nhiều chương trình khác nữa, giúp cho giới trẻ nói riêng và xã hội nói chung có thêm thông tin về nhiều ngành nghề khác nhau trong xã hội hiện đại.

[blog_thuyettrinhtk21]

2011-04-26T16:23:14+00:00