1. Nếu bạn không thể sống lâu hơn, hãy sống sâu hơn.

2. Mọi thứ đều có nhân quả, nó đang chờ thời điểm bất ngờ cho lần gặp gỡ thôi. Đừng nhầm là gieo mà không gặt.

3. Làm sao để có kinh nghiệm? Khi trải qua hết những điều KINH khủng, bạn mới NGHIỆM ra những bài học để đời.

4. Muốn có thứ gì tốt thì không dễ dàng. Nỗ lực! Thứ gì dễ dàng thì thường không tốt. Cẩn thận!

5. Muốn biết thời gian, xem đồng hồ. Muốn có thời gian, hãy làm kế hoạch.

6. Dù không biết đọc, biết viết, mọi người đều có thể nói xin lỗi – cảm ơn. Không có lý do cho việc bạn không thể nói.

7. Xây dựng mối quan hệ không phải là tìm kiếm điểm giống và khác nhau, mà là cùng tạo thành những điểm phù hợp nhau.

8. Dân số thế giới hơn 7 tỷ người, Đức Phật và Chúa Trời hẳn rất bận rộn. Hãy tự vận động trong lúc chờ đến lượt mình được ban may mắn.

9. Không lựa chọn cũng là một lựa chọn.

10. Mỉm cười ko mệt, tức giận mới mệt. Đơn thuần ko mệt, phức tạp mới mệt. Chân thành ko mệt, giả dối mới mệt. Rộng rãi ko mệt, ích kỷ mới mệt. Được mất ko mệt, tính toán mới mệt. Thể chất mệt ko hẳn là mệt. Tâm can mệt mới là mệt. Bạn đã biết vì sao mình mệt chưa?

11. Mọi thứ có thể quên, nhưng đừng quên thực hiện ước mơ của mình.

– Nguồn: TGMCorp –

[blog_songvakhatvong]