Bí quyết quản lý thời gian của các nhà lãnh đạo (3)

Trong thực tế, bạn đã từng rơi vào trường hợp nào sau đây ?

1. Đừng làm việc của người khác

Làm việc đáng nhẽ ra thuộc phạm vi nhiệm vụ của người khác lấy đi rất nhiều thời gian của bạn trong khi bạn còn đang ngập đầu ngập cổ với đống công việc của mình. Thay vào đó hãy tập trung vào dự án và mục tiêu của bạn, học cách ỦY THÁC CÔNG VIỆC hiệu quả, và HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI KHÁC cách thực hiện công việc của họ.

2. Giữ nhật ký mục tiêu

Dành thời gian để lập và đánh giá các mục tiêu của bạn. Bắt đầu ghi nhật ký và viết ra những tiến bộ của bạn trong mỗi một mục tiêu (viết giấy hoặc dùng máy tính, điện thoại). Xem lại nhật ký mục tiêu của bạn mỗi tuần để đảm bảo rằng bạn đang đi đúng đường.

3. Đừng quá cầu toàn

Một vài nhiệm vụ không yêu cầu bạn phải nỗ lực hết mình. Ví dụ việc gửi một email ngắn cho đồng nghiệp chỉ nên kéo dài vài phút. Hãy học cách phân biệt giữa những việc đáng phải hoàn thành xuất sắc và những việc chỉ cần hoàn thành.

4. Cẩn trọng với những nhiệm vụ “phát sinh’

Khi đã có danh sách việc phải làm với những nhiệm vụ quan trọng hãy chú ý không để bị xao nhãng bởi những việc “phát sinh”. Những việc như sắp xếp giá sách hoặc giấy tờ có thể xếp lại cho đến khi bạn giải quyết xong các đầu việc có ưu tiên cao nhất.

5. Tránh “các bẫy về tính hiệu quả”

Làm việc hiệu quả không có nghĩa bạn là người làm việc năng suất. Tránh làm những việc mà bạn có thể làm hiệu quả nhưng lại chẳng cần thiết phải thực hiện. Chỉ vì bạn bận rộn và đang thực hiện mọi việc không có nghĩa là bạn thực sự hoàn thành việc gì to tát.

-Sưu tầm-

[blog_lamchuthoigian]

2014-12-12T10:45:16+00:00