1. Nghĩ trước khi làm

Đã bao nhiêu lần bạn nói có với những việc mà sau này bạn cảm thấy hối tiếc? Trước khi nhận một việc mới, ngừng nghĩ về việc đó trước khi bạn đưa ra được câu trả lời. Điều này sẽ ngăn bạn khỏi phải nhận quá nhiều việc.

2. Liên tục hoàn thiện bản thân

Dành thời gian trong thời gian biểu của bạn để học những thứ mới và phát triển năng khiếu và khả năng tự nhiên của bạn. Ví dụ bạn có thể tham gia một lớp học, một chương trình đào tạo, hoặc đọc một cuốn sách. Liên tục hoàn thiện kiến thức và kỹ năng sẽ làm tăng giá trị của bạn và giúp bạn phát triển sự nghiệp, và là con đường đáng tin nhất để độc lập về tài chính.

3. Nghĩ về việc từ bỏ một số việc để thực hiện các hoạt động khác

Đây là một ý hay nhằm đánh giá một cách thường xuyên việc bạn sử dụng thời gian như thế nào. Trong một số trường hợp, điều tốt nhất là bạn hãy dừng làm những việc không còn phục vụ cho bạn để có thể dành thời gian làm những việc có ích hơn. Xem xét bạn nên từ bỏ việc gì để duy trì hoạt động hiện tại của bạn.

4. Sử dụng hệ thống quản lý thời gian

Sử dụng hệ thống quản lý thời gian có thể giúp bạn theo dõi được tất cả những việc bạn cần phải làm, sắp xếp và đặt ưu tiên cho công việc, và phát triển một kế hoạch hợp lý để hoàn thành. Một hệ thống tích hợp giống như keo dính tất cả những thói quen quản lý thời gian tốt nhất lại trong một hệ thống.

5. Nhận định những thói quen xấu

Lập một danh sách những thói quen xấu đang ăn cắp thời gian của bạn, làm hỏng mục tiêu của bạn, và ngăn cản bạn đến với thành công. Sau khi bạn lập ra danh sách hãy làm việc với từng thói quen một và loại bỏ chúng ra khỏi cuộc sống của bạn một cách có hệ thống. Nhớ rằng cách dễ nhất để bỏ những thói quen xấu là thay thế nó bằng một thói quen tốt hơn.

– Sưu tầm –

[blog_lamchuthoigian]