1. Viết ra các việc

Mọi người thường cố gắng sử dụng trí nhớ của bạn để ghi nhớ quá nhiều chi tiết dẫn đến việc thông tin bị quá tải. Sử dụng danh sách việc phải làm để viết ra các việc là một cách rất hiệu quả nhằm kiểm soát dự án và các nhiệm vụ phải thực hiện và giữ cho bản thân bạn làm việc có tổ chức.

2. Đặt ưu tiên cho danh sách của bạn

Đặt ưu tiên cho danh sách việc phải làm giúp bạn tập trung và dành nhiều thời gian hơn cho những việc thực sự quan trọng với bạn. Dựa vào mức độ ưu tiên cho mỗi việc bạn sẽ biết phân bổ thời gian sao cho hợp lý để hoàn thành các nhiệm vụ, từ những việc có ưu tiên cao nhất đến những việc ít ưu tiên hơn.

3. Lên kế hoạch cho tuần làm việc

Dành thời gian vào đầu tuần để lên kế hoạch công việc. Việc này sẽ giúp tăng hiệu suất làm việc của bạn và cân bằng những dự án quan trọng dài hạn với những nhiệm vụ đang cần kíp. Tất cả những gì bạn cần là 15 đến 30 phút mỗi tuần để lên kế hoạch cho cả tuần làm việc.

4. Mang theo sổ làm việc

Bạn không thể biết là khi nào thì bạn chợt nảy ra những ý tưởng sáng tạo hay trở nên thông minh kiệt suất. Mang theo một cuốn sổ nhỏ theo mình để bạn có thể ngay lập tức ghi lại những ý tưởng của mình. Nếu phải đợi mãi sau mới ghi lại thì bạn sẽ không thể nhớ hết được. Hoặc bạn cũng có thể mang theo một máy ghi âm kỹ thuật số

5. Học cách nói không

Rất nhiều người bị quá tải vì họ nhận làm quá nhiều việc. Họ nói có với những việc đáng lẽ ra họ nên từ chối. Học cách nói không với những yêu cầu ưu tiên thấp và bạn sẽ có thời gian dành cho những việc quan trọng hơn.

– Sưu tầm –

[blog_lamchuthoigian]