1.Cuộc đời đơn giản chỉ là một chuỗi các sự lựa chọn. Nhất định sẽ đến lúc chúng ta phải nhìn lại, vậy hãy chọn sao cho sau này nhìn lại, bạn không cảm thấy hối hận chứ đừng lựa chọn chỉ vì lúc đó bạn thấy hợp lý.
2.Cuộc sống không quan trọng ở những cột mốc, mà là ở những khoảnh khắc. (Rose Kennedy)
3.Cuộc đời của bạn không ở phía sau bạn, ký ức của bạn mới là thứ ở lại phía sau. Cuộc đời bạn LUÔN LUÔN ở phía trước. Hôm nay là một ngày mới – hãy nắm lấy nó! (Steve Maraboli)
4.Cuộc đời đã ngắn ngủi vậy mà chúng ta còn làm cho nó ngắn thêm bằng cách bất cẩn lãng phí thời gian. (Victor Hugo)
5.Cuộc sống là một chuỗi hàng ngàn những điều kỳ diệu nhỏ bé. Hãy để tâm tới chúng.
6.Đừng bao giờ vì quá bận rộn kiếm sống mà bạn quên mất việc sống.
7.Những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là những thứ hữu hình.
8.Cuộc sống giống như một cái cầu thang. Bạn phải bước từng bậc để đến được bậc cao nhất.

 – Sưu tầm –