1. “Gia đình là trường học của lòng khoan dung, vì nó luôn tồn tại và dạy chúng ta cách sống với những người khác”
2. “Mẹ là người có thể thay thế tất cả những ai khác, nhưng không ai có thể thay thế được mẹ”
3. “Bạn có thể có nhiều bạn bè nhưng bạn chỉ có duy nhất một gia đình”
4. “Hãy lấp đầy một ngôi nhà bằng tình yêu, nó sẽ trở thành gia đình.”
5. “Hãy nhớ rằng, dù bạn có đi bất cứ nơi đâu, bạn vẫn có thể trở lại với chính ngôi nhà của mình”
6. “Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc.”
7. Tình yêu bắt đầu bằng việc chăm lo cho những người thân nhất – những người ở nhà
Dù là một gia đình bình thường hay là gia đình SIÊU NHÂN đi chăng nữa cũng chẳng sao. Vì gia đình là thứ để yêu cho dù nó có thế nào chăng nữa.

 – Sưu tầm –

[blog_cungcontruongthanh]