12 Nhắc nhở cực ngắn mà nhiều ý nghĩa

1. Nói – ít đi

2. Thở – sâu hơn

3. Quần áo – lịch sự

4. Làm việc – chăm chỉ

5. Cư xử – đứng đắn

6. Tiết kiệm – đều đặn

7. Ăn uống – hợp lý

8. Ngủ – đầy đủ

9. Hành động – dũng cảm

10. Suy nghĩ – sáng tạo

11. Kiếm tiền – lương thiện

12. Để dành – thông minh.

-Sưu tầm-

2014-12-16T19:34:46+00:00